Ime podjetja
A.B.C. AVTO CENTER d.o.o.
Sedež podjetja
Industrijska cesta 3A
SI-5000 Nova Gorica
Pravna oblika
Telefon:
+386 5 330 24 50
Faks:
+386 5 330 24 47
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
Povezava banke
Številka banke
Številka računa
IBAN: